Krypgrund

En krypgrund innebär att huset inklusive bottenbjälklag vilar på grundmurar en bit ovanför markytan. Ytan innanför balkarna måste ventileras. Grunden kan ventileras med antingen uteluft genom ventiler i balkarna eller inneluft som samordnas med husets ventilation. Grundsystemet är således flexibelt och används exempelvis till olika typer av modulhus, fritidshus, skolor.