PRODUKTER
Gör din egen kalkyl
Grundens omkrets:  m
Grundens area:  m2

Cellplast

Cellplast används ofta som isolering i grund, väggar och tak. Fördelen med cellplast är att den är fukttålig och har goda värmeisoleringsegenskaper samt att svamp och bakterier kan inte växa på den. Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder och byggsystem där cellplast är en del av paketet men vi säljer även endast cellplast i olika kvaliteter och tjocklekar.

Exempel på priser

Nedan finner du priser på våra vanligaste cellplastkvaliteter och tjocklekar. Kontakta oss direkt för pris på övriga kvaliteter och tjocklekar. Om du vill ha en offert på cellplast eller någon av våra materialpaket där cellplast ingår kan du fylla i något av våra prisförfrågeformulär. Frakt tillkommer på nedanstående priser.

Cellplast

Kvalitet, Tjocklek
S80 50 mm
S80 100 mm

S100 50 mm
S100 100 mm

S200 50 mm
S200 100 mm 

Grey 80 100 mm
Grey 100 100 mm
Exkl moms
28 kr/m2
50 kr/m2

31 kr/m2
55 kr/m2

46 kr/m2
89 kr/m2

81 kr/m2
88 kr/m2
Inkl moms
35 kr/m2
63 kr/m2

39 kr/m2
69 kr/m2

58 kr/m2
111 kr/m2

101 kr/m2
110 kr/m2
  Cellplast vit gra

Frakt tillkommer på samtliga priser.

Cellplast som isolering

Den vanligaste cellplasten är vit och består av expanderad polystyren (EPS). En vidareutveckling av den vita cellplasten är den grå cellplasten med tillsatt grafit som kallas för Neopor. Denna cellplast isolerar 20% bättre än den vita. Om det finns en begränsning i isoleringstjockleken samtidigt som man vill ha ut maximal isoleringsförmåga kan den grå cellplasten vara att föredra.

Cellplastens kvalitet betecknas med S60-S300, där 60-300 anger korttidslasten i kPa. Ju högre värde desto högre tryckhållfasthet.

Nedan har vi sammanställt olika användningsområden för cellplast inom nyproduktion och renovering av hus.

Grundisolering

Isolering i grund vid nyproduktion
  Cellplast
Isolering under betongplattan.
   
  Renovering grund
Modern golvvärmegrund i ett äldre hus.  
   
  Tillaggsisolering grund
Tilläggsisolering av befintlig grund. 

Cellplast används som isolering under betongplattan till husgrunder. Den vanligaste kvaliteten vid isolering av en villagrund är S80 eller S100. S100 klarar större laster än S80 och isolerar något bättre. Kvaliteten på cellplasten bestäms efter husets laster och under punktlaster och bärande innerväggar kan en hårdare kvalitet eventuellt behövas användas.

Vid pålade grunder eller vid lättare byggnader är det vanligt att använda S80 kvalitet. Den vanligaste tjockleken på isoleringen under betongplattan vid en villagrund idag är 300 mm (3x100 mm) Till garage och byggnader med lägre isoleringskrav räcker det med 200 mm isolering (2x100mm). Cellplastskivorna ska alltid läggas med förskjutna skarvar.

Vi levererar kompletta materialpaket för husgrunder. Läs mer på vår sida om platta på mark.

Isolering i grund vid renovering av äldre hus
Det går att få en modern golvvärmegrund även i ett äldre hus. På bilden har husägaren till ett 20-talshus valt att fylla upp en dåligt isolerad källare med låg takhöjd med grus, 300 mm cellplast och golvvärme och på det viset skapat en modern golvvärmegrund. Detta kan även vara en lösning om man har en krypgrund där träbjälklaget skadats av fukt. I detta fall tar man bort det gamla träbjälklaget och ersätter med grus, cellplast och en betongplatta. Vi kan leverera cellplast, armering och golvvärme till denna lösning.

Tilläggsisolering av grund
När ett hus tilläggsisoleras är det ofta nödvändigt att även tilläggsisolera grunden för att fasadens överhäng inte ska bli för stort. Detta kan göras genom att fästa cellplastskivor med skruv i den befintliga grunden och därefter putsa med nät och fiberbruk. En annan lösning är att montera färdiga isolerelement längs sockeln.

Renovering av krypgrunder
Ett sätt att förbättra en befintlig krypgrund är att lägga en plastfolie och cellplast på marken i kryputrymmet samt att tilläggsisolera grundbalken på insidan. Detta görs för att höga temperaturen inne i krypgrunden.

Isolering av källaryttervägg

När en källare dräneras om brukar man även passa på att tilläggsisolera källaren. Detta görs med en sk dräneringsskiva. En dräneringsskiva är en cellplastskiva med vertikala spår som leder bort vatten till dräneringsledningen. Dräneringsskivan har en pålimmad fiberduk för att jord inte ska täppa igen spåren. Läs mer om detta under Dräneringsskiva.

Fasadisolering

  Tillaggsisolering stenhus
Välisolerat stenhus med extra isolering av grå cellplast. 
   
  Tvaskiktstillaggsisolering
Tvåskiktstätning vid tilläggsisolering ger en fuktsäker fasad.
Vid isolering av fasader används oftast S80-kvalitet. Tjockleken på cellplasten bestäms efter hur välisolerat hus som önskas samt hur mycket som är möjligt att lägga till utifrån taksprång, fönsterdjup mm. Det är att rekommendera att isoleringen sker i två skikt med förskjutna skarvar.

Extra isolering av betongvägg vid nyproduktion

Många vill idag ha ett stenhus samtidigt som man vill åstadkomma ett energieffektivt hus. Genom att skruva cellplast utanpå betongväggen får du ett fuktsäkert stenhus i kombination med en välisolerad vägg. På bilden har kunden valt att använda grå cellplast (Neopor) för att optimera isoleringsnivån. Även här är det att rekommendera att isoleringen sker i två skikt med förskjutna skarvar. Vi kan leverera cellplast och skruvar som behövs för att förankra cellplasten.

Tilläggsisolering av befintligt hus
Många hus från 70- och 80-talet har betydligt lägre isolering än vad som rekommenderas idag. Genom att tilläggsisolera ett hus uppnås en lägre energiförbrukning. Vi kan leverera cellplast och skruvar som behövs för att förankra cellplasten. Alla typer av fasader kan tilläggsisoleras. Infästningarna anpassas efter underlaget. Genom att tilläggsisolera huset kan man även skapa ett modernare utseende på fasaden.De vanligaste cellplastkvaliteterna och dess egenskaper

Cellplastkvalitet  S80 S100 S200 S300   Grey 80 Grey 100
Tryckhållfasthet Korttidslast i kpa  80 100 200 300   80  100
TryckhållfasthetLångtidslast i kpa  30 40 70 110   24  30
Värmekonduktivitet i W/mk    0,038   0,037   0,034   0,033   0,031  0,031

Ring oss gärna för information och rådgivning eller mejla oss din prisförfrågan direkt.