PRODUKTER
Gör din egen kalkyl
Grundens omkrets:  m
Grundens area:  m2

Byggblock med betongstomme

Kraven på energisnåla hus blir allt större. Vårt byggsystem med byggblock av Neoporcellplast ger ett fuktsäkert och mycket välisolerat hus och passar därför särskilt bra för lågenergi- och passivhus. Cellplastblocken har urtag för gjutning av betong vilket ger en stabil och bärande betongstomme.

ISOGRUND Byggblock

  Byggblock Bjarred
Gårdshus i Bjärred byggt med ISOGRUND Byggblock.
  Byggblock Eskilstuna
ISOGRUND Byggblock till enplanshus i Eskilstuna. 

ISOGRUND Byggblock är ett värmeisolerande byggblock i Neoporcellplast med urtag. I dessa urtag gjuts betong vilket ger en stabil och bärande betongstomme. Byggblocken finns som hörnblock, standardblock och krönblock. Då väggen är uppbyggt med endast oorganiska material är konstruktionen fuktsäker.

Då hela ytterväggens tjocklek byggs med ett block förenklas och förkortas monteringen vilket ger lägre monteringskostnad. Blocken väger dessutom endast ca 5 kg och är därför väldigt lätta att arbeta med. Genom att byggblocken är så välisolerade kan väggtjockleken minskas med upp till 50% med bibehållet u-värde jämfört med en traditionell vägg. På en normalstor villa kan detta ge 10 m2 extra i boyta vilket motsvarar ett normalstort sovrum. Blocken finns i tjockleken 300 och 400 mm.

U-värde

Byggblocken består av den grå Neoporcellpasten som har ett lägre u-värde än vanlig vit cellplast och lämpar sig därför väl för lågenergi- och passivhus.

Block 300 mm: 0,121 W/m2C
Block 400 mm: 0,089 W/m2C
Block 300 mm + 45 mm mineralull: 0,110 W/m2C

Ring oss gärna för information och rådgivning eller mejla oss din prisförfrågan på info@tjallden.se.

Monteringsanvisning - ISOGRUND Byggblock

 

Byggblock u-profil   Byggblock markering   Fasta cellplastdel
1. Fäst en u-profil i tunnplåt anpassad för 45 mm reglar. Sätt profilen så att profilens utsida hamnar på byggblocket insida. U-profilen stålspikas mot grunden. Markera ut dörrar och fönsterpartier som går ända ner till grunden.   2. Markera ut centrum för varje pelare i grunden. I centrum för varje pelare borras ett hål för 12 mm armeringsjärn. Hålet bör vara minst 50 mm djupt.   3. Fäst den lösa cellplastdelen på första blockets undersida med cellplastskruv eller lim.
         
Not och spont   Sattbruk   Forsta blocken
4. Vid montering vänds de lösa delarna i blockets under- och ovankant på högkant för att åstadkomma ”not och spont”.   5. Dra sättbruk med tandad spackel där det första blocket skall placeras.   6. Börja med att montera de två första blocken som angränsar mot hörnet i sättbruk.
         
Armering horn   Montera hornblock   Fixera pelare
7. Sätt ner armeringsjärn med distanshjul i de förborrade hålen vid de monterade blocken. Dra ut sättbruk på grunden där hörnet ska stå och byggklister på blockens kortsidor. Alla skarvar monteras med byggklister och skarvbleck.    8. Montera det första hörnblocket.    9. Häll i betong i pelarna mellan hörnblock och intilliggande block. Styr armeringen mot hörnblocket med medföljande distanshjul.
   
Fixera hornblock   Byggblock dörröppning   Byggblock byggklister
10. Montera därefter alla hörn på samma sätt.   11. Montera hela första raden. Lämna öppningar för höga fönsterpartier och dörrar. Pelarurtag ska lämnas vid anslutning mot dörrar. Gjut därefter betong i pelarurtagen upp till 100 mm under elementens ovankant.   12. Montera övriga skift genom att lägga byggklister i alla horisontella och vertikala skarvar. Gjut betong i pelarna efter varje skift. Lämna öppningar för fönster.
         
Armera pelare och kronbalk        
13. Armera krönbalk enligt anvisningar med armeringsstål och armeringsdistanser. Gjut inte krönbalken än. 
 
  14. Träreglar sätts i stålregelprofilen med cc mått 450 mm eller 600 mm. Träreglarna kan punktlimmas alternativt skruvas fast i en cellplastskruv med brun plugg. Används cellplastskruv skruvlimmas denna in i cellplasten.    15. Lägg avväxlingsbalken på träreglarna och skruva fast den i cellplastskruv med brun plugg. Förankra avväxlingsbalken med en förankringsskruv in i krönbalken. När betongen sedan gjuts kommer avväxlingsbalken att vara helt förankrad i betongen. Standardmått på avväxlingsbalken är 120x45 mm. Vid fönsteröppningar större än 1200 mm utför vi dimensionering av avväxlingsbalken. 
         
    Byggblock plywood gjutning   Gjutning pelare och kronbalk
16. Mellan de invändiga reglarna kan förstärkningar för exempelvis köksinredning och vägghängda tv-apparater göras.    17. Alla dörrar ska monteras i en gjuten pelare och blocken ska därför monteras så att ett pelareurtag ansluter mot dörröppningen. Innan gjutning sätts en plywood eller liknande för urtaget och därefter gjuts de halva pelarna.    18. Gjut krönbalken. Det kan vara en fördel att gjuta in förankringar till takstolarna i samband med att krönbalken gjuts. 
         
Byggblock smyglist   Byggblock skruvplugg   Byggblock fönsterkarm
19. Dörrar monteras i en gjuten pelare och fönster kan monteras direkt i väggblocken. Börja monteringen av fönster med att skruva eller limma fast den utvändiga smyglisten i väggblocken. Smyglisten är en hård cellplast och har som standardbredd 70 mm. 
 
  20. Sätt därefter dörren eller fönstret från insidan mot smyglisten och markera hål för karmskuvar. Vid de fönster som monteras direkt i väggblocken skruvlimmas cellplastskruv i de markerade hålen. Cellplastskruven har ett centrerat hål och kan därför användas som plugg med karmskruvarna.    21. För dörrarna borras de markerade hålen i betongpelarna upp för plastplugg i karmskruvarna. 
         
Byggblock takstolar   Byggblock upp till nock    
22. Sätt upp takstolar och tak.    23. För inredda ovanvåningar rekommenderar vi att man går med blocken hela vägen upp i nock. Vid oinredda vindar kan en falsad fasadskiva fästas på takstolarna.     

Materialpaket för ISOGRUND Byggblock

  Byggblock Tollarp 

Vi levererar ett komplett materialpaket för ytterväggar.

I väggpaketet ingår:
- Byggblock; hörnblock, standardblock och krönblock,
- Skarvbleck för förankring av block
- Armering till väggpelare och krönbalk
- Armeringsdistanser för väggpelare och krönbalk

Kontakta oss gärna för mer information och rådgivning på
040-431580 eller info@tjallden.se.