Armering

Armering används för att öka betongens draghållfasthet som i oarmerat skick är låg. Vid grundläggning används armeringsstål för armering av kantbalken. Armeringsnät används i första hand som sprickarmering i betongplattan. Vi levererar armering i alla dimensioner. Armeringen levereras till byggarbetsplatsen med kranbil.

Armering-platta-600px

Armeringsjärn och -nät i betongplatta.

Armeringsstål

Armeringsstål finns i olika tjocklekar där diametern anges i mm. Den vanligaste dimensionen är 12 mm. Armeringsstål finns i diameter 8-32 mm och längderna 6 eller 12 m.

Armeringsnät

Armeringsnät finns i dimensioner. Siffrorna i armeringsnätets beteckning talar om hur nätet ser ut. Den första siffran betyder vilken diameter stålet i nätet har och de sista 3 siffrorna anger de inbördes avståndet mellan dessa järn. Exempel: nät 5200 betyder att järnen i nätet är 5 mm tjocka och att rutorna har diametern 200 mm.

Ytorna på nätet kan variera. Nedan har vi sammanställt de vanligaste näten. Formatet ger en större yta än nettoytan. Detta för att näten överlappar varandra i skarvarna. För att beräkna hur många nät som behövs används nettoarean.

Nättyp 5200 vikt 7,6 kg/st, format 4,8 x 2,25 m, nettoarea 9,10 m2/st

Nättyp 5150 vikt 24,4 kg/st, format 5 x 2,3 m, nettoarea 9,70 m2/st

Nättyp 6200 vikt 25,4 kg/st, format 4,8 x 2,25 m, nettoarea 9,10 m2/st

Nättyp 6150 vikt 35,1 kg/st, format 5 x 2,3 m, nettoarea 9,70 m2/st

Prisexempel på armering

Nedan finner du priser på våra vanligaste armeringsstål- och nät. Kontakta oss direkt för pris på övriga dimensioner. Om du vill ha en offert på armering eller någon av våra materialpaket där armering ingår kan du fylla i något av våra prisförfrågeformulär.

Frakt tillkommer på samtliga priser.

Armeringsjarn-produkt-600px
Armeringsstål

Armeringsjärnen finns i längderna 6 och 12 m.

Dimension 8 mm: 4,10 kr/m exkl moms  5,10 kr/m inkl moms

Dimension 10 mm: 6,00 kr/m exkl moms  7,50 kr/m inkl moms

Dimension 12 mm: 8,50 kr/m exkl moms  11,00 kr/m inkl moms

Dimension 16 mm: 15,00 kr/m exkl moms  18,80 kr/m inkl moms

Armeringsnat-produkt-600px
Armeringsnät

I ett 5200-nät betyder 5 dimensionen i mm och 200 är rutstorleken i mm.

5200, 4,85×2,25 m: 191 kr/st exkl moms  239 kr/st inkl moms

5150, 5×2,3 m: 264 kr/st exkl moms  330 kr/st inkl moms

6200, 4,85×2,25 m: 271 kr/st exkl moms  339 kr/st inkl moms

6150, 5×2,3 m: 360 kr/st exkl moms  450 kr/st inkl moms

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För ytterligare prisuppgifter kan du skicka in en prisförfrågan för att få en offert. Om du ska bygga en grund kan du göra en prisförfrågan på platta på mark där armering ingår.