Skriv ut

Platta på mark – Garage

Vid grundläggning för garage används i princip alltid platta på mark. I garage har man ofta något mindre krav på isolering än till en vanlig villa. Det vanligaste är 300 mm höga kantelement och 200 mm isolering. Önskas golvvärme i garaget är det vanligt att gå upp till 300 mm isolering även i garaget.

ISOGRUND Garagegrund

L-element med förhöjd sockel till en förrådsgrund i Hjärup.

L-element med förhöjd sockel till en förrådsgrund i Hjärup.

I vårt materialpaket för en platta på mark till garage innehåller kantelement, cellplast, armering och tillbehör samt eventuellt golvvärme. Vi ritar även upp grundsektioner på kantbalk, bärande innervägg och punktlaster utifrån av kunden angivna laster.

Kantelement

Vid grundläggning av garage monteras kantelement runt grundens ytterkant precis på samma sätt som för en vanlig villa. ISOGRUND U- och L-element är ett värmeisolerande kantelement avsedd för betongplatta på mark. Elementen består av en U- eller L-formad isolering av styrencellplast och ett gjutet ytskikt av fiberarmerad betong. Ytskiktet är gjutet på en spårad cellplast vilket säkerställer en långsiktig vidhäftning och ger en färdigbehandlad sockel.

Det som är viktigt att tänka på vid grundläggning av garage är att grundens kant ska förstärkas vid garageportsöppningen. Detta görs för att kanten på grunden utsätts för stora påfrestningar då bilen körs in och ut. Det kan även vara bra att lägga ett svagt fall vid portöppningen för att vatten inte ska rinna in under garageporten om anslutningen inte är helt tät.

Den vanligaste lösningen för platta på mark till ett garage är 300 mm höga kantelement, 200 mm isolering och 100 mm betongplatta. Om plattan ska tåla högre laster i form av exempelvis tunga maskiner kan det vara aktuellt att ha 150 mm isolering och 150 mm betongplatta.

Nedan förklarar vi våra två olika sorters kantelement som kan användas till en garagegrund. Du kan läsa mer om våra kantelement här.

Sektion-U300510-600px
ISOGRUND U- eller L-element höjd 300 mm

Den vanligaste grundlösningen för garage är ett 300 mm U-eller L-format kantelement med 200 mm isolering.

Sektion-L400-forhojd-sockel
ISOGRUND Garageelement med förhöjd sockel

ISOGRUND garageelement med förhöjd sockel är ett L-element med ett pågjutet ytskikt som ger en färdigbehandlad insida. Detta kantelement används med fördel om man exempelvis vill spola vatten i garaget. Med den förhöjda sockeln höjer man upp väggkonstruktionen och skyddar därmed syllen mot fukt. Läs mer om vårt garageelement

Cellplast

En välisolerad grund minskar uppvärmningskostnaderna. Som standard offererar vi 200 mm isolering i S100-kvalitet till en grundlösning för ett garage. Den hårdare kvaliteten S200 används vid högre linjelaster eller under större punktlaster. Cellplast som material är fukttåligt samtidigt som den ger en god isolering. En grund ska ha ett dränerande skikt och ett isolerade skikt. Det dränerande skiktet läggs under grunden i form av dräneringsgrus eller makadam och cellplasten står för det kapillärbrytande skiktet.

Golvvärme

Ingjuten golvvärme är inte lika vanligt i garage som i hus men många väljer ändå att gjuta in golvvärmerör om det eventuellt blir aktuellt att koppla på värme i framtiden. Vid golvvärme rekommenderar vi minst 200 mm isolering under betongplattan för att golvvärmesystemet ska vara så effektivt som möjligt. Golvvärme passar bra med energisnåla värmekällor såsom värmepump, bergvärme eller solvvärme. Golvvärmen läggs i monteringskenor direkt på cellplasten. Läs mer om golvvärme

Armering

Armering används för att öka betongens draghållfasthet som i oarmerat skick är låg. Vid grundläggning används armeringsjärn för armering av kantbalken. Armeringsnät används i första hand som sprickarmering i betongplattan. Mängden armering och grovleken på armeringsnätet styrs av vilka laster som grunden utsätts för. Vid grundläggning för garage offererar vi grövre nät än för betongplatta till hus. Anledningen till detta är att garageplattan ska tåla lasten av bilar eller maskiner av olika slag.

Sektioner

En av grundens viktigaste funktioner är att bära upp huset. Detta innebär att grunden måste anpassas efter att klara husets specifika laster. Lasterna kommer ner på grunden i form av linjelaster under kantbalken och bärande innerväggar. Lasterna kan även komma ner i punktform och kallas då punktlast. Om huset byggs genom en husfabrik tillhandahåller oftast husfabriken en lastplan. Lastplanen anger vilka laster huset har. Bygger du i lösvirke utan husfabrik kan du behöva hjälp med att bedöma husets laster.

Kommunen kräver idag en hel del handlingar för att man ska få ett startbesked och komma igång med bygget. Vad gäller grunden kräver de flesta kommuner grundsektioner på hur grunden ska konstrueras utifrån husets laster. Vi hjälper till att göra grundsektioner för kantbalk, bärande innervägg och punktlaster utifrån angivna laster utan extra kostnad om ni köper materialpaket av oss. Vi ritar inte upp grunden i plan. Som standard offererar vi material som klarar en linjelast på ca 20 kN/m. Lite grovt kan man säga att ett enplanshus eller ett tvåplanshus med mellanbjälklag av trä ligger under 20 kN/m. Enklare garage ligger oftast under 10 kN/m. Vårt garageelement med förhöjd sockel passar endast för garage med max linjelast på 10 kN/m.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

PRISEXEMPEL – GRUNDELEMENT, CELLPLAST OCH ARMERING

Nedan finner du priser på våra vanligaste produkter. Om du vill ha en ungefärlig uppskattning på vad materialet till din grund kommer att kosta gör du detta enklast via vår snabbkalkyl. Om du vill ha en offert kan du fylla i något av våra prisförfrågeformulär. Frakt tillkommer på nedanstående priser.

KANTELEMENT

I ett 300/110-510 kantelement betyder 300 höjden på kantelementet i mm, 110 är tjockleken på utsida kantelement i mm (10 mm utgör betongytskikt) och 510 är bredden på kantelementets undersida i mm.

U-element-Material

U-element 300/110-510: 150 kr/m exkl moms 188 kr/m inkl moms

U-element 400/110-410: 166 kr/m exkl moms 208 kr/m inkl moms

Garageelement-Material

L-element 300/110-510: 150 kr/m exkl moms 188 kr/m inkl moms

L-element 400/110-510: 166 kr/m exkl moms 208 kr/m inkl moms

L-element förhöjd sockel: 198 kr/m exkl moms 248 kr/m inkl moms

Bilden visar ett L-element med 100 mm förhöjd sockel.

CELLPLAST

Cellplastkvalitet, tjocklek

Markskiva S80, 50 mm: 27 kr/m2 exkl moms  34 kr/m2 inkl moms

Markskiva S80, 100 mm: 48 kr/m2 exkl moms  60 kr/m2 inkl moms

Markskiva S100, 50 mm: 29 kr/m2 exkl moms  36 kr/m2 inkl moms

Markskiva S100, 100 mm: 52 kr/m2 exkl moms  65 kr/m2 inkl moms

Markskiva S200, 50 mm: 44 kr/m2 exkl moms  55 kr/m2 inkl moms

Markskiva S200, 100 mm: 85 kr/m2 exkl moms  106 kr/m2 inkl moms

Cellplast-vit-Material

ARMERINGSNÄT

I ett 5200-nät betyder 5 dimensionen i mm och 200 är rutstorleken i mm.

Armeringsnat-Tillbehor

5200, 4,85×2,25 m: 191 kr/st exkl moms  239 kr/st inkl moms

5150, 5×2,3 m: 264 kr/st exkl moms  330 kr/st inkl moms

6200, 4,85×2,25 m: 271 kr/st exkl moms  339 kr/st inkl moms

6150, 5×2,3 m: 360 kr/st exkl moms  450 kr/st inkl moms

ARMERINGSJÄRN

Armeringsjärnen finns i längderna 6 och 12 m.

Armeringsstal-Tillbehor

Dim 8 mm: 3,70 kr/m exkl moms  4,60 kr/m inkl moms

Dim 10 mm: 6,00 kr/m exkl moms  7,50 kr/m inkl moms

Dim 12 mm: 8,50 kr/m exkl moms  11,00 kr/m inkl moms

Dim 16 mm: 15,00 kr/m exkl moms  18,80 kr/m inkl moms

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

MATERIALPAKET – PLATTA PÅ MARK – GARAGE

Frakt ingår då grundpaketet är märkt ‘Fritt byggplats’ som leveransvillkor. Kantelement och cellplast fraktas till bygget med lastbil, armeringen levereras separat oftast med kranbil.

U-element-430H
Kantelement

Kantelementen kan antingen vara U- eller L-formade och utgör ramen på grunden samt ger en färdigbehandlad sockel med ytskikt av fiberarmerad betong. Garageelementet har en förhöjd sockel (se bild).

Hornelement-430H
Hörnelement

Hörnelementen är ett rakt element med betong på kortsidan och ett urtag för ett rakt standardelement.

Skarvbleck-kantelement-430H
Skarvbleck

Skarvbleck används för att låsa elementen i skarvarna.

Monteringsplatta-kantelemen
Monteringsplattor

Monteringsplattor används som distans för armeringsjärn i kantbalken. Ger även tyngd åt elementet vid montering.

Cellplast-vit-430-H
Markisolering

Markisolering av cellplast är till för att isolera grunden.

Cellplastspik-430H
Cellplastspik

Cellplastspiken är till för att hålla ihop cellplastskivorna.

Armeringsdistans-4050-430H
Armeringdistanser

Armeringsdistanser används för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan.

Armeringsnat-430H
Armeringsnät

Armeringsnät används för att armera betong i plattan.

Armeringsstal-430H
Armeringjärn

Armeringsjärn används i kantbalk och vid förstärkningar av plattan enligt grundens konstruktion.

Sektion-exempel-430H
Kantbalksektion

Om du vet linjelaster och punktlaster för ditt hus får du sektioner för kantbalk, bärande innervägg och punktlaster av oss. Sektionerna beskriver hur du ska armera under lasterna.

TILLVAL

Kantjarn

Kantjärn till portöppning

Kantjärn kan beställas som tillval då man vill förstärka portöppningens kant ytterligare. Kantjärnen är tillverkade i varmförzinkat stål och är 3000 mm långa och 4 mm tjocka. B=50mm

GOLVVÄRME

I vårt golvvärmepaket ingår alltid frakt.

Golvvarme-ingjutning-600H
Golvvärmepaket

Vad som ingår i vårt golvvärmepaket från Thermotech hittar du under Golvvärme.

RADONPAKET

Frakt ingår vid samlastning med vårt grundpaket.

Radonduk-430H
Radonpaket

Vad som ingår i vårt radonpaket från Icopal hittar du under Radonduk.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

KONSTRUKTIONSANVISNING – PLATTA PÅ MARK – GARAGE

Laster och armering

Det är viktigt att säkerställa att konstruktionen och armeringen beräknas efter husets laster. Primära laster från väggen ska föras ner på betongkantbalken. Dimensionering av betongkantbalken utförs med hänsyn till förutsättningarna för varje objekt. Exempel på utförandet framgår av nedanstående figurer. Vid belastning av halvstens tegelmur eller annan sekundär belastning ska minst 25 mm av muren stå på betongen bakom elementen.

I de fall det krävs en bredare betongkantbalk kan med fördel ett L-element användas. Exempel på ett sådant utförande framgår av figur 2.

Sektion-U300510-600px

Sektion-L300510-600px

1. Armeringsjärn  2. Armeringsnät  3. Armeringsjärn instick  4. Betong  5. ISOGRUND markskiva  6. Dräneringsrör  7. Dränerande återfyllning  8. Dräneringsgrus eller makadam  9. ISOGRUND U- eller L-element

Värmeisolering

Typ av U-eller L-element och isolering under betongplatta väljs med hänsyn till byggnadstyp och uppvärmingsbehov. För betongplatta med golvvärme rekommenderas nedanstående isolering.
I kantelement: 100 mm
Under kantbalken 100 mm
Under betongplattan 300 mm

Vid 300 mm isolering under betongplattan är det vanligast att välja ett element som är 400 mm högt då betongplattan är 100 mm.

Fuktskydd

För att en betongplatta på mark ska få tillräckligt fuktskydd krävs att den ligger på kapillärbrytande och dränerande underlag. Detta ska ske i två skikt där det ena är kapillärbrytande och det andra dränerande. Exempel på kapillärbrytande skikt är skivor av EPS (cellplast), 100 mm med fasade kanter alternativt 2×100 mm med förskjutna skarvar. Det dränerande skicket ska bestå av 100 mm dräneringsgrus eller makadam. Dessa skikt ska ha en sådan kornfördelning att högst 5% passerar maskvidden 2 mm eller på annat sätt visats ha dränerande egenskaper. Behov av dräneringsledningar och filter i form av fiberduk bedöms i varje enskilt fall.

tjalisolering-karta2Tjälisolering

En grundkonstruktion på frostaktiv jord ska skyddas mot påverkan av tjäle. Tjäldjupet beror på klimat och markförhållanden på orten. Ju längre tid som temperaturen är under noll desto djupare ner tränger tjälen.
På kartan bredvid visas maximal tjälnedträngning i tjälfarlig mark, utan snötäcke, på olika orter i Svergie. Tjälfarlig mark är mark som inte släpper igenom vatten t ex lera.

Använd kartan för att se vilket tjäldjup som gäller där grunden ska läggas. Använd sedan tabellen nedan för att se ifall tjälisolering är nödvändigt.

Grundläggningsdjup

Med grundläggningsdjup avses i detta fall det vertikala avståndet från grundelementets underkant till underkant av dränerande material.

Grundläggningsdjup väljs med utgångspunkt från nedanstående tabell. I tabellen har vi sammanfattat de beräkningar vi gjort för de vanligaste förekommande fallen. Observera att det oberoende av grundläggningsdjup alltid krävs att all matjord skall tas bort.

GrundlaggningsdjupTabellen används på följande sätt:
Golvtemperatur bestäms av ifall du har golvvärme eller inte. 18 grader är utan golvvärme och 24 grader är med golvvärme. Kontrollera sedan på kartan ovan vilket tjäldjup det är på orten där huset ska byggas. Därefter går du in i den vänstra tabellen ifall du tänkt bygga utan tjälisolering och i den högra ifall du tänk bygga med tjälisolering. Där kan du läsa av vilket som är det minsta möjliga grundläggningsdjup du behöver.
* betyder att det krävs att ytterhörnen isoleras med utvändig tjälisolering på en längd av 1 200 mm från hörnet.
Den utvändiga tjälisoleringen ska vara en minst 50 mm tjock skiva av styrencellplast med bredden 600 mm.

Ytbehandling

ISOGRUND U- och L-element har en färdigbehandlad yta av fiberarmerad betong. Ytterligare ytbehandling behövs inte. Betongen är gjuten på en spårad cellplast vilket säkerställer en långsiktig vidhäftning. Om sockeln ska putsas ska detta ske med fiberarmerad betong. Ett alternativ är att kantelementen levereras utan ytskikt och att sockeln putsas på med nät och fiberarmerad putsbruk på byggplatsen.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

MONTERINGSANVISNING – PLATTA PÅ MARK – GARAGE

Schaktning-montering-430H
1. Schaktning

Vid grundläggning med U- och L-element schaktas markytan av från all matjord och så mycket som krävs med hänsyn till grundläggningsdjupet (enligt konstruktionsanvisning). Därefter schaktas för utvändiga VA- och dräneringsledningar. Sedan VA- och dräneringsledningar dragits sker återfyllning kring dessa med dränerande material.

Montering-underlag-430H
2. Underlag

Som underlag för elementen läggs en bädd av dräneringsgrus eller makadam som komprimeras väl.

Montering-kantelement-430H
3. Montering element

Monteringen av elementen sker med början av ett hörn där ett hörnelement används. Ett hörn är ett rakt element med betong på en gavel och ett urtag för att sluta an mot ett standardelement. Elementen placeras därefter ut på det avjämnande underlaget och fästs samman med skarvbleck. Kapning av elementen kan göras med kapsåg försedd med diamant- eller karborundumklinga.

Montering-hornelement-430H
4. Ytterhörn

Skjut in ett standardelement i urtaget. För U-elementen ska cellplasten som bryter av kantbalken från standardelementet skäras bort (se första bilden).

Montering-innerhorn-430H
5. Innerhörn

Placera elementet så att betongsidan precis går förbi det andra elementets yttre del. Första lagret cellplast läggs som vanligt så att det täcker marken. Det andra och ev tredje lagret cellplast ska placeras så att kantbalksrännan fortsätter runt hörnet.

Montering-skarvbleck-430H
6. Skarvbleck

I skarvarna mellan elementen används speciella skarvbleck. Skarvblecken trycks ner i cellplasten innanför fiberbetongen. Placera även ett skarvbleck i elementens botten eller bakkant.

Montering-monteringsplatta-
7. Monteringsplattor

Vid användning av monteringsplattor placeras en monteringsplatta ut i varje skarv. Monteringsplattor används dels för att ge tyngd och stabilitet till elementen och dels för att bilda distans åt armeringsjärnen.

Montering-markisolering-430
8. Markisolering

Markisoleringen läggs därefter ut så att skarvarna mellan cellplastskivorna i de båda skikten blir förskjutna. Cellplastskivorna kan hållas ihop med cellplastspik. Se till att förankra cellplasten mot elementens bakkant för att undvika att cellplasten flyter upp vid njutning.

Montering-golvvarme-430H
9. Golvvärme

Golvvärmerören läggs ut enligt fabrikantens anvisningar.

Montering-armering-horn-430
10. Armering

Armera enligt den för objektet framtagna kantbalkssektionen. Armeringsdistanserna används för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan. Monteringsplattorna används för att placera armerings-järnen i kantbalken. I hörnen ska armeringsjärnen bockas.

Montering-armering-instick-
11. Armering – instick

På kantbalksektionerna kan instick förekomma. Detta innebär att raka järn kapas i angiven längd och placeras ovanpå armeringsnäten vinkelrätt mot grundelementen och med inbördes avstånd enligt kantbalksektionen.

Montering-aterfyllnad-430H
12. Återfyllnad

Om kantbalken och betongplattan ska gjutas samtidigt krävs utvändig återfyllnad eller annat stöd för elementen. I de fall man först gjuter kantbalken och därefter betongplattan krävs ingen utvändig återfyllnad.

Garage-vid-port
13. Förstärkning av portöppning

Kanten på elementet ska förstärkas vid garageportsöppningen. Detta kan göras på flera sätt. Ett sätt är att skära ner elementet 60 mm i portöppningen. Sätt en brädform i portöppningen där elementen är lägre än de övriga elementen. Därefter gjuts betongplattan.

Kantjarn
14. Förstärkning med kantjärn

Garageportsöppningens kant kan förstärkas ytterligare med ett kantjärn. Vid användning av kantjärn utförs förstärkningen enligt ovan med den skillnaden att kantjärnet skruvas fast i brädformen. Kantjärnet fästs i brädformen genom det förborrade hålen. Kramlorna som är förankrade i järnet viks ut för att järnet ska förankras i betongen. Kantjärn för garageport kan beställas som ett tillval.

Garagegrund-med-fall
15. Skapa ett fall i portöppningen

När betongen styvnat något drar man av ett fall från väggens insida ut mot brädformen på ca 10 mm. Detta görs för att vatten inte ska rinna in under garageporten.

Garage-nedskuret-element
16. Förstärkning av portöppning -Garageelement med förhöjd sockel

Vid användning av garageelement med förhöjd sockel monteras grunden på samma sätt. Den förhöjda sockeln kommer att sticka upp runt grunden. Skär ner den förhöjda sockeln plus 60 mm innan plattan gjuts och förstärk kanten enligt punkt 13. När man drar av för fallet kan man samtidigt putsa på den synliga cellplasten på portöppningens sidor.

Montering-gjuta-platta-430H
17. Härdning av plattan

Därefter kan betongplattan härdas på traditionellt sätt.

TILLBEHÖR

Skarvbleck-kantelement-430H
Skarvbleck
Monteringsplatta-kantelemen
Monteringsplatta
Cellplastspik-430H
Cellplastspik
Armeringsdistans-4050-430H
Armeringsdistans

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

FRÅGOR & SVAR – PLATTA PÅ MARK – GARAGE

Vilket är den vanligaste grundlösningen för garage?

Den vanligaste lösningen för garage är en platta på mark med 300 mm höga element och 200 mm isolering. Om det ska vara ett välisolerat garage med golvvärme kan det vara lämpligt att gå upp till 300 mm isolering.

Hur gör jag för att förstärka grunden vid portöppningen till garaget?

En bra lösning är att skära ner elementets ovankant i portöppningen med 60 mm. Sätt sedan en träform i portöppningen vid gjutning och låt betongen gå ut mot den formen vid gjutning. För att undvika att vatten tränger in under porten är det lämpligt att skapa ett fall på 10 mm från insida yttervägg till utsida kantelement. Se ritning under konstruktion.

Varför ska man välja ett element med förhöjd sockel?

Om du vill ha ett garage där du ska kunna tvätta bilen och spola med vatten är det bra att skydda väggen mot fukt. Genom att välja ett garageelement med förhöjd sockel flyttas väggen upp en bit och skyddas från vatten.

Passar era kantelement med förhöjd sockel till alla typer av garage?

Tjockleken på elementets ovankant är 100 mm så elementet passar bäst för garage med väggreglar 95 och 120 mm.

Jag tänkte bygga ett garage med förhöjd sockel, vad är fördelen med ISOGRUND Garageelement?

Alternativet för att skapa en förhöjd sockel kan vara att gjuta en vanlig platta på mark och sedan mura upp den förhöjda socklen med leca block. Fördelen med vårt element jämfört med den lösningen är att du slipper mura upp sockeln i efterhand och tar därmed bort ett arbetsmoment. Garagets sockel får dessutom ett homogent utseende.

Vad ingår i ett materialpaket för platta på mark till garage?

Vi offererar vanligtvis tre materialpaket; grund-, armerings- och golvvärmepaket. I grundpaketet ingår kantelement, markisolering och tillbehör. I armeringspaketet ingår armering till plattan (armeringsnät) och kantbalken (armeringsjärn). I golvvärmepaketet ingår rör, monteringsdetaljer, rumsreglering, fördelare samt uppritade av golvvärmeplan. Det som ingår i de olika materialpaketen är sammanställt under fliken materialpaket. Har du fått en offert av oss kan du under beräknade mängder kontrollera vilka delar som ingår i din offert. I offerten ingår frakt i alla materialpaket.

Vilken typ av underlag ska grunden ha?

Underlaget ska vara dränerande. Vi rekommenderar dräneringsgrus eller finare makadam (8-16 mm).

Hur mycket dränerade material ska jag ha under grunden?

Vid tjälfarlig mark bestäms tjockleken av grundläggningsdjupet. Se tabell för grundläggningsdjup under konstruktion. Under betongplattan ska du ha minst 100 mm dränerade material.

Hur räknar jag ut betongmängden?

Formeln för att räkna ut betong i kubikmeter är:
arean i m2 x tjocklek betongplatta i m +((höjd betongkantbalk i m – tjocklek betongplatta i m) x bredd betongkantbalk i m) x omkrets i m = m3 betong

Exempel: Grund med omkrets 48 m och area 140 m2 med 0,1 m betongplatta och en kantbalk som är 0,2×0,3 m
140m x 0,1m + ((0,3m-0,1m)x0,2m) x 48m = 15,92 m3 betong

Vad bör jag tänka på om jag ska lägga min grund på vintern?

Om en grund ska anläggas när det är minusgrader ute måste först allt fruset material under grunden tas bort. Därefter bör kantelement och cellplast sättas omgående (samma dag) för att inte marken ska hinna frysa igen. När grunden är gjuten måste den täckas med betongtäckmatta under tiden som betongen härdar då betongen består av mycket vatten som inte får frysa. Låt betongtäckmattan ligga kvar vid kall väderlek tills huset ska monteras för att undvika tjällyftning.

Vad gör jag med överblivet material?

Ibland kan det vara komplicerat att transportera bort överblivet material. Om du får armeringsjärn eller –nät över så kan du istället lägga detta i grunden på lämpligt ställe där den kan tänkas behöva extra förstärkning. Överbliven cellplast kan man lägga som tjälsiolering på utsidan av grunden. Börja med alla hörn och bygg på utifrån dessa beroende på hur mycket cellplast du har över.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.